Свободно мнение - 2021-03-28 14:31:56

Полина Шишкова: 7 приоритетни каузи за следващото Народно събрание

Свободно мнение Полина Шишкова: 7 приоритетни каузи за следващото Народно събрание

Полина Шишкова е родена през 1986 година в град Пазарджик. От ноември 2019 година е народен представител в 44-то Народно събрание на Република България, част от парламентарната група на Коалиция БСП за България от гражданската квота. Член е на Комисията по Външна политика и на Комисията по труда, социалната и демографска политика в Парламента.-Госпожо Шишкова, вие сте кандидат за народен представител от 13-ти МИР Пазарджик. Кое според Вас е от съществено значение за работата на народния представител?-Мисля, че изграждането на доверие, принципът на равнопоставеност и регулярните срещи с хората от региона са изключително важни. Именно по този начин се постигат резултати, които да бъдат в полза както на хората, така и на широката общественост. 


За да изпълнява своите задължения и отговорности, народният представител трябва да може да изслушва и разбира приоритетите в съответната област и община. Вярвам, че когато има диалог, когато се обсъждат различни гледни точки, и когато се постига консенсус, бихме могли заедно да стигаме до верните решения. -Какви са Вашите приоритетни каузи, с които се ангажирате при сформиране на следващото Народно събрание?-Динамиката на нашето ежедневие и промените във всеки един аспект на нашия живот налагат бързи и адекватни решения, иновативно мислене и ефективни действия. Моите приоритетни каузи, като представител на гражданската квота, са свързани най-общо с подобряването на качеството на живот на хората и създаване на добри условия за малкия и среден бизнес.


Като кауза приемам младите да искат да живеят и работят в България. Това е възможно чрез изготвяне на Национални програми за заетост след завършване на висше образование, ранно професионално ориентиране и засилване ролята на кариерните центрове към Висшите училища. 


Трябва да бъдем актуални и в ерата на дигитализацията и иновациите. Чрез инвестиции в тази област, чрез преодоляване на бюрокрацията и чрез силна професионална подготовка на кадри в сферата на информационните технологии, бихме могли да отговорим на бързо променящия се свят.


Друга важна кауза е да върнем доверието в българското образование. Въпросът с делегираните бюджети продължава да стои на преден план. Принципът, че парите следват ученика доказа, че е неефективен, дори вреден за българската образователна система. Станахме свидетели на липса на бързи и адекватни управленски решения, които в крайна сметка водят към увеличаване на функционалната неграмотност в страната ни. Необходими са спешни промени, за да имаме самочувствието на грамотна и образована нация.  -Вие сте започнали професионалния си опит в сферата на социалната икономика, имате дългогодишни наблюдения и познавате кооперативното движение в България. Как виждате развитието на кооперативния бизнес през следващите години? -Като представител на кооперативния бизнес модел, моя кауза и призвание е насърчаването на социалната и солидарна икономика. Би следвало да покажем как именно кооперациите, чиято основна цел е да служат на своите членове, подобряват качеството на живот на хората в местната общност. Във времена на трудности, кооперативните организации са изправени пред множество предизвикателства, но те не абдикират от своята историческа роля и призвание, а именно грижата за хората. 


Необходима е и държавна политика за насърчаване на младите предприемачи, които без притеснения и в подходящи условия да развиват своите бизнес начинания. -Темата за устойчивото развитие е изключително актуална и ще продължава да бъде през следващото десетилетие. В тази насока какви са вашите виждания?-Да мислим отговорно за устойчивото развитие е един от фундаменталните въпроси в днешно време. Движим се бързо към точка, отвъд която ще можем само да смекчаваме последиците от изменението на климата, вместо да ги предотвратим. Чистите вода, въздух и природа не трябва да бъдат само пожелание и намерение, а реалност. Късите вериги за доставка и насърчаването на местното производство, са само част от подходите, които да се възприемат, за да живеем в чиста околна среда и да водим здравословен начин на живот.-България е страна с богата история. Имате ли идеи по отношение на сектор култура?


 

-Всички знаем, че съхранението на културната идентичност на страната ни е основа за стабилно общество, което се гордее със своите традиции и история. Би следвало България да се утвърди като дестинация за културен туризъм, тъй като ние имаме какво да покажем на света. Тук важна роля играят и Българските културни институти в чужбина. -Силно негативната статистика по отношение на смъртност и заболеваемост остава непроменена, въпреки инвестициите, които се правят в сферата на здравеопазването. Какво според Вас е необходимо да се направи в тази насока?
-Темата с българското здравеопазване, особено в ситуация на световна пандемия, излезе на преден план. Виждаме как системата се задъхва и трупаните с години проблеми се оказват трудно решими. Да улесним достъпа до качествено здравеопазване е повече от кауза и повече от наложително, дори бих казала, че това е фундаментално човешко право. Модернизацията и повишаването на капацитета на държавните болници, целенасочената кадрова политика, насърчаването на превантивните грижи са само малка част от необходимите действия в сферата на здравеопазването. 
-На 4 април 2021 година ще се проведат избори за 45 –то Народно събрание. Какъв призив бихте отправили към нашите читатели?-За да гарантираме предвидимо бъдеще за най-малките и достойни старини за възрастните, всички ние трябва да бъдем отговорни и да гласуваме. Това е право и задължение на всеки български гражданин. Нека не забравяме, че властта произтича от народа и принадлежи на народа. Надявам се на честни избори и нека не забравяме, че заедно избираме бъдещето.