Свободно мнение - 2021-05-29 14:39:51

Георги Марков: Радев незабавно да уволни Бойко Рашков!

Свободно мнение Георги Марков: Радев незабавно да уволни Бойко Рашков!

РУМЕН РАДЕВ ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА УВОЛНИ БОЙКО РАШКОВ! НАРУШАВА КОНСТИТУЦИЯТА


Президентът е държавен глава и има конституционно задължение да олицетворява единството на нацията, според член 92, алинея първа от основния ни закон. Това важи в още по-голяма степен в хипотезата, когато в парламентарната Република България, поради политическа и парламентарна криза Народното събрание е разпуснато.


България е под президентско управление. Държавният глава е длъжен,както той, така и неговите министри, да съблюдават върховните конституционни принципи на България, залегнали в преамбюла на Конституцията. Там, като върховен принцип, са издигнати правата на личността, нейното достойнство, нейната сигурност. Държавният глава, точно според тези разпоредби на Конституцията, има неотменим дълг да пази националното единство на България.


Какви са тези думи на вътрешния министър и вицепремиер на България за “бивши хора”? Когато на 14 декември 1989 година десетки хиляди софиянци свалихме член Първи от Живковата тоталитарна конституция, не сме си помисляли да обявяваме за “бивши хора” членовете на Българската комунистическа партия.


В България не е имало, няма и няма да има премиери, които да са замесени в канибалски истории и в човекоядство.


Ако държавният глава е истински президент, следва да уволни министър Рашков и да назначи на неговото място друг.


Поведението на Рашков е провокация към българската демокрация. ГЕРБ да е готов да излезе на улицата.


П.С. Не е лошо държавният глава да прочете специално тълкувателно решение №20 от 1992 година на Конституционния съд. В него изрично е записано, че служебното правителство има ограничени правомощия, които се свеждат изключително и само до текущата управленска дейност във вътрешна и външна политика на България и подготовката на изборите. Защото служебното правителство не е избрано, а назначено. Неговият мандат не следва от парламента, който да упражнява върху него политически контрол, а от държавния глава. Заради това и то е правителство по служба.


Георги Марков