Новини - 2020-05-21 16:20:47

Първата паралелка в българско училище със специалност "Компютърна анимация"

Новини Първата паралелка в българско училище със специалност "Компютърна анимация"

Училището има 18 – годишен опит в обучението в сферата на информационните технологии, а от 3 години е сред иновативните учебни заведения в областта на облачните технологии.


Като естествено продължение на постигнатото през предстоящата 2020 / 2021 учебна година ще бъде разкрита  паралелка ,,Компютърна анимация“ с интензивно изучаване на английски език.Добрата материална база, 4 компютърни кабинета, стериоскопичен дисплей  zSpace, 3D принтер, както и партньорството с  Катедра „Информатика” на Варненския свободен университет,,Черноризец Храбър“, са гаранция за качествено обучение в съзвучие със съвременните изисквания на този бранш.


Учениците, избрали този профил,  ще завършат средно образование след успешно полагане на Държавен зрелостен изпит по Български език и литература и допълнителен  държавен изпит за придобиване на III – та квалификационна степен „Компютърен аниматор по теория и практика”. Това ще им даде възможност за  реализация във филмопроизводството, медиите и рекламата.


В Средно училище „Найден Геров” – Варна с  визия към съвременните тенденции в образованието  с  доказани предимства е и Профилът ,,Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на „ Информатика”, „Информационни технологии” и Английски език.  


Последни новини