Новини - 2022-02-08 11:54:13

КС: Министърът на правосъдието може да иска отстраняване на главния прокурор

Новини КС: Министърът на правосъдието може да иска отстраняване на главния прокурор

Министърът на правосъдието може да поиска започване на процедура във Висшия съдебен съвет за отстраняване на един от "тримата големи" в съдебната власт - главния прокурор и председателите на Върховния административен и Върховния касационен съд.
Това е решението е на Конституционния съд, което е взето единодушно, и което е ключово за бъдещето на съдебната система в България, защото се очаква да доведе до серия от събития предвид заявките на управляващото мнозинство за отстраняване на главния прокурор Иван Гешев, и за сериозни промени в съдебната система и конституцията.
"Днес, 8 февруари 2022 г., Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по конституционно дело № 17/2021 г., образувано по искане на Министерския съвет на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл.130в, т.3 от Конституцията на Република България в отговор на въпроса: „В правомощията на министъра на правосъдието по чл.130в т. 3 от Конституцията на Република България включва ли се възможността да прави предложение за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор в хипотезата на чл.129 ал. 3 т. 5 от Конституцията?“.


Приетият диспозитив на решението гласи:


Разпоредбата на чл. 130в от Конституцията включва и възможността министърът на правосъдието да прави предложение до Висшия съдебен съвет за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор в хипотезата на чл.129 ал.3 т.5 от Конституцията.


Решението е прието единодушно с 10 гласа."
Питането на Министерския съвет до КС беше направено миналата година, след като ВСС отказа да разгледа по същество предложение на служебния министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор Иван Гешев. 
Сега мминистърът на правосъдието Надежда Йорданова може да поднови искането за предсрочно освобождаване на Гешев. Сред посочените миналото лято основания за искането за отстраняване бяха разгласяване на данни от досъдебни производства, системно нарушаване на презумпцията за невиновност, непризнаване на принципа на разделение на властите, намеса в принципа на случайно разпределение на делата. (Всички основания, с които бе поискано отстраняването на главния прокурор).
Според Йорданова има сигнали за различни видове нарушения от страна на главния прокурор, както в рамките на настоящия мандат на Иван Гешев, така и в предходните му професионални действия.
За да бъде освободен главният прокурор, трябва да има мнозинство от 17 гласа сред 25-те членове на съдебния съвет. В момента съставът на съвета е с трима души по-малко - Боряна Димитрова и Красимир Шекердждиев от съдийската колегия подадоха оставки, а Пламена Цветанова от прокурорската колегия стана заместник главен прокурор.
Различни гласувания във ВСС, включително и това за искането за отстраняването на Гешев миналата година, показаха съотношението на силите във ВСС и подкрепата на мнозинството за главния прокурор, което трудно може да бъде разклатено. Евентуално ново искане за отстраняване на Гешев и отказ от страна на ВСС може да поднови и исканията на управляващото мнозинство за оставка на целия съвет, чийто мандат изтича през октомври, и да ускори процедурата по избор на нови членове.
Източници: БНТ, Дневник, КС на република България