Новини - 2020-11-20 13:32:07

Земеделецът - отцепник от БСП успя да прокара абсурдна поправка за бързите кредити в Закона за ДДС

Новини Земеделецът - отцепник от БСП успя да прокара абсурдна поправка за бързите кредити в Закона за ДДС

Брутална законова поправка, която може да надува неколкократно дълга към фирмите за бързи кредити, е гласувана тихомълком вчера на второ четене при гласуването на поправките в Закона за ДДС.Текстът в Закона за потребителския кредит, за който алармираха редица юристи и правни организации, е предложен между първо и второ четене от независимия депутат и пръв отцепник от ПГ на "БСП за България"  Спас Панчев. Законът гласи, че финансови иснтитуции, различни от банки, могат да начисляват "разходи при неизпълнение на задълженията си по договора за кредит" в размер, не по-голям от двукратния размер на главницата, което е неустойка, явяваща се нелихвен процент по заема.На практика това означава, че ако даден клиент на фирма за бърз кредит, който е изтеглил 500 лв. не успее да изпълни някое от условията в договора, например да намери поръчител в рамките на три дни, неговият дълг може да нарасне с нови 1000 лв. и да стане 1500 лв. само за три дни!Става още по-брутално, тъй като ако клиентът изпита затруднения или невъзможност да връща подобна сума от 1500 лв. при изтеглени 500, забележете-започва да тече неустойка от 10% върху просрочието, която е отделно от лихвата по кредита, която пък по закон може да стига до 50% на годишна база.Гаврата с потребителите на кредити няма край, защото в гласувания текст е записано, че въпросните "разходи за неизпълнение на задълженията" няма да се читат за "прекомерни" по Закона за задълженията и договорите.Абсурдната поправка, която предложи Спас Панчев бе подкрепена от управляващата коалиция и предизвика светкавична реакция на опозицията, президента и омбудсмана. Но кой е Спас Панчев- роден е в село Илия, Кюстендилско, завършил е Висшия химикотехнологичен институт. От 1985 г. ръководи представителството на „Техноимпортекспорт“ в Ирак, а по-късно е директор на предприятието (1990 – 1991 и 1993 – 1997). След 1998 г. заема различни ръководни постове в други предприятия. От 2005 до 2009 г. е заместник министър на отбраната. От 2009 г. е депутат от Коалиция за България като коалиционен партньор и председател на Българския земеделски народен съюз „Александър Стамболийски“. Припомняме, че преди две години Изпълнителното бюро на БСП и ръководството на ПГ на „БСП за България“ изключи от коалицията си ЗС “Александър Стамболийски”. Изключването бе наложено от заявката на Панчев да участва в решения и политики на правителството на ГЕРБ и ОП, което той и направи, напускайки коалицията, не и парламента. Панчев остана да подкрепя управляващата коалиция като независим депутат, който бе и първият напуснал парламентарната групата на "БСП за България". 


Снимка: OFFNews