Новини - 2022-03-08 08:36:50

ВАЖНО ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ВЕТРЕН ДОЛ

Новини ВАЖНО ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ВЕТРЕН ДОЛ

По време на среща с жителите на с. Ветрен дол заедно с кандидата за кмет г-н Александър Андреев бяха изказани сериозни притеснения от местните хора във връзка с планираното изграждане на кариера за добив на инертни материали в непосредствена близост до селото. Припомням, че на 24 юли 2019 г. правителството на ГЕРБ на свое редовно заседание одобри разрешение за проучване на подземни богатства на връх “Голака” на фирмата „Агро култури 2014“ ЕООД с настоящ собственик и управител г-жа Ванюша Петрова – майка на кмета на общ. Септември г-жа Васка Рачева.Във връзка с горното изпратих официално запитване до директора на РИОСВ Пазарджик за предоставяне на информация дали е инициирана процедура по ОВОС относно кариерата и на какъв етап е същата. В качеството ми на народен представител в 47-то Народно събрание, избран от жителите на обл. Пазарджик, се отнасям с изключителна сериозност към казуса и ще следя с особено внимание развитието на същия, а жителите на с. Ветрен дол могат да разчитат на моята институционална подкрепа.


Адв. Петър Куленски 

Снимка: marica.bg

Последни новини