Свободно мнение - 2021-11-02 16:19:39

Румен Радев: Вратите на президентската институция винаги са били отворени за честния, прозрачен и отговорен български бизнес

Свободно мнение Румен Радев: Вратите на президентската институция винаги са били отворени за честния, прозрачен и отговорен български бизнес

Българската икономика ще бъде в крак с глобалната конкуренция, като продължи да внедрява съвременни модели на управление. Затова държавата разчита на успешните бизнес лидери за така необходимата  трансформация на нашата икономика към иновативност, висок и устойчив темп на растеж и производство и износ на продукти с висока добавена стойност. Вратите на президентската институция винаги са били отворени за честния, прозрачен и отговорен български бизнес. Почтеният бизнес може да разчита на прозрачно, отворено и отговорно управление от страна на служебното правителство, което вече е доказало това с предвидимост и прозрачност, с инициативата за актуализация на бюджета, за да има средства за подкрепа в условията на криза, с предприетите компенсации на високата цена на електричеството, с понижаването на цената на природния газ за битовите потребители и гарантиране на една от най-ниските цени за бизнеса в Европа, както и с усилията да запази държавата и бизнеса отворени, за да не се прекъсват производствата и да не се губи конкурентоспособност. Ревизирането на Плана за възстановяване и устойчивост от служебното правителство цели бързата модернизация на страната и предоставя много възможности за българския бизнес, който се стреми да бъде част от този процес.Със сигурност годината не беше лека нито за гражданите, нито за икономиката, а здравната, енергийната и политическа несигурност са изпитание за всеки бизнес. В моменти на изпитания всеки иска повече от държавата, но за да имаме демократична, модерна и силна държава, устойчива на кризи, трябва да обединим усилия, за да гарантираме нейното укрепване. България има огромна нужда от ефективно отстояване на върховенството на правото, защита на правата на гражданите и на собствеността и от продължаване на действията за пресичане на корупционните схеми и нелоялната конкуренция, за да има качествено нови условия за гражданите и бизнеса, а младите хора да бъдат стимулирани да останат и тук да разгръщат своя талант и възможности.


Румен Радев

Последни новини