Новини - 2024-03-29 05:39:35

Пазарджик стана домакин на международен екологичен проект

Новини Пазарджик стана домакин на международен екологичен проект

Община Пазарджик посреща представители на Северна Македония и Гърция, които са на посещение в гр. Пазарджик по  проект на тема  „Young Eco Inspectors“. Бенефициент на проекта е Община Пазарджик в партньорството с още 7 организации - България (2), Гърция (3) и Северна Македония (2) и цели повишаване на екологичното съзнание сред учениците, както и формиране на знания, умения и нагласи, необходими за по-екологична и по-устойчива икономика.Фокусът  на заложените дейности в програмата на настоящата седмица в гр. Пазарджик е подобряване на уменията на учениците за работа в екип,  критично мислене, както и техните компетенции за успешно извършване на изследване и намиране на най-добрите решения на екологични предизвикателства от обществен интерес чрез работа в смесени трансгранични екипи.

Последни новини