Новини - 2021-12-01 07:12:56

Пълна ревизия на Министерството на младежта и спорта искат от ИТН

Новини Пълна ревизия на Министерството на младежта и спорта искат от ИТН

"Нужно е значително увеличение на бюджета в сектор спорт", посочи Радостин Василев."Спортът във всичките му разновидности не може да се оцени обективно без да се направи такава оценка на България. През последните 30 години сме свидетели на това, че България не постигна икономическа стабилност, която да направи хората осигурени".Това заяви Радостин Василев от ИТН по време на разговорите за коалиция на тема "Спорт", съобщи Евроком."Каквито и мерки да вземем сега трябва да сме наясно, че резултатите ще се забавят във времето. В момента бързи резултати са невъзможни. Единствените резултати могат да се постигнат на тема корупция, която е завладяла сектора."Основната програмна цел в сектора трябва да е пълна законодателна и административна реформа. Следва да се извърши промяна на нормативната рамка, която контролира сектора заедно с административна реформа в държавната структура на сектора", подчерта той."Нужно е и значително увеличение на бюджета в сектор спорт, който в момента е 97 млн. лв., които са крайно недостатъчни", категоричен беше Радостин Василев."Важно е да се повиши административният капацитет в сектор спорт от ниво министерство през всички свързани със сектора дружества. Той е на много ниско ниво. Този сектор не може да отгледа качествени администратори, защото възнагражденията са ниски", заяви той."Важното е държавата да приоритизира спорта като национален приоритет", добави Василев."Трябва да бъде извършена пълна ревизия на Министерството на младежта и спорта, която да покаже каква е ситуацията в него. Второ е пълна ревизия на акционерните дружества - държавна собственост, които стопанисват националната спортна база", каза още членът на ИТН."Пълна проверка на дейността на спортните федерации. Досега съм установил, че те имат "неясноти относно начина на разходване на средствата им предоставени от Министерството". В структурата му няма одитиращ орган, който да направи пълна проверка какво се случва", заяви Радостин Василев.


fakti.bg