Новини - 2024-04-19 09:27:20

Остават няколко дни, в които гражданите могат да се възползват от 5% намаление на местни данъци и такси в Община Пазарджик

Новини Остават няколко дни, в които гражданите могат да се възползват от 5% намаление на местни данъци и такси в Община Пазарджик

На 30 април 2024 г. изтича срокът за 5%  данъчно облекчение на всички жители на региона, собственици на недвижими имоти и автомобил, които  платят годишен данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци.


 

Между 10 и 29  февруари 2024 г., всички данъчно задължените физически и юридически лица от Обшина Пазарджик следва да са получили съобщения за размера на дължимите местни данъци и такси и сроковете за тяхното плащане. В данъчните съобщенията е включена и информация за неплатените задължения за минали години и начислените лихви,  описани по отделно за  всеки конкретен имот или превозно средство.  Всяко данъчно задължено лице има достъп до личната си информация в реално време онлайн, по дефиниран от Община Пазарджик начин и съответните защити на личните им данни, като лицето може да извърши преглед на информация за: декларации, партиди, облози, лихви, наказателни постановления, фишове за глоби, актове.


 

Близо 60% от жителите на Община Пазарджик са се възползвали от преференцията през изминалата година. Очаква се тази година цифрата прогресивно да се увеличи.


 

Как да платите своите местни данъци и такси?1. На касите на Отдел „Местни данъци и такси” в брой или чрез ПОС терминални устройства. Касите на отдел „Местни данъци и такси" работят от 8.30 до 18.00 часа, без прекъсване;


2. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Пазарджик със съответните кодове за плащане посочени на интернет страницата на общината;


3. По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен чрез страницата на Община Пазарджик;


4. На касите на Изипей /Easypay/ и Фаст Пей /FastPay/,  чрез системата за електронни разплащания  Ипей /ePay/;


5.  С пощенски запис