Свободно мнение - 2020-11-09 18:32:15

Надя Клисурска: Бюджет 2021 няма цел, няма посока, оставя след себе си хаос, хаос, хаос

Свободно мнение Надя Клисурска: Бюджет 2021 няма цел, няма посока, оставя след себе си хаос, хаос, хаос

Надя Клисурска е родена в Пазарджик. Завършила е право във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" и специалност български език и история в ПУ "П. Хилендарски". Работила е като адвокат на свободна практика, главен експерт в община Пазарджик и секретар на община Стрелча. Два мандата е била общински съветник в Пазарджик. Депутат е в 44-то НС от ПГ "БСП за България", избрана от 13 МИР-Пазарджик. Член е на комсиите по труда, социалната и демографската политика и правната. Владее английски език. Семейна с едно дете.Свободна медия: Г-жо Клисурска, на първо четене в зала мина бюджетът за 2021 година. БСП не участва в дебата, защо? Надя Клисурска: Парламентарното мнозинство отдавна делегитимира институцията Народно събрание. За съжаление и в последната седмица от работата му, най-важният политически документ – бюджетът, бе промушен, без изобщо да участва в дневния ред, без изобщо да се спази правилникът. Да не говоря, че мина без какъвто и да е отговор от страна на министрите на важните въпроси в комисия, без какъвто и да е дебат, и на ръба на кворума, със съмнението, че в залата присъстват най-вероятно карантинирани и болни хора от страна на управляващото мнозинство. Нямаше как да участваме в подобен фарс, на ръба на закона. Този бюджет трябваше, преди да стигне до зала, да е най-дискутираният и конструктивен документ, обхващащ цялата палитра от здравни, социални и икономически мерки, който да даде и най-важния отговор – какво ще се случва утре с България.


Страшното е, че всичко това се случва и на фона на изнемогваща здравна система, през мерки, действащи ден за ден и създаващи хаос, който всекидневно се задълбочава. Страшното е, че от месец март властта имаше половин година, за да създаде нормален план за действие за борба с Ковид -кризата, но не го направи. 


Впрочем това управление доказа едно – не мисли дългосрочно, не мисли за утрешния ден, а само за днес и сега, и след него потоп. Така постъпва и с бюджета на държавата.


Свободна медия: Кажете, какъв според вас е бюджетът за 2021 година? Надя Клисурска: Както споменах  и по-горе, бюджетът е най-важният политически документ, който да показва визията за това как се борим с кризата – здравна, социална, икономическа. Как се борим с бедността, демографската криза и т.н.  Но какъв е този, който ни се представя – това е бюджет, противоречащ на здравата логика, замаскиран под знака Ковид 19, хаотичен, разоряващ и разочароващ. Наливат се пари с помощи до изборите, без да има справедливост, сигурност, цел, стратегия, визия, а само с идеята, че ако дойдат други, тях няма да ги има. Бюджет, в който бедните ще останат бедни, а богатите ще станат по-богати? Бюджет, в който хазната ще е на червено, а държавният дълг от 22 млрд.лв. през 2019, ще стигне 38,9 млрд.лева 2023 година.Свободна медия: Може ли да конкретизирате?Надя Клисурска: Всички анализи показват сериозен спад на брутния продукт и увеличаване на безработицата. Но с бюджета не се прави нищо за най-силно засегнатите икономически сектори и запазването на работнита места. Нищо! Залагат се едни 300 млн.лева, които най-вероятно ще са за разплащане на мярката 60/40 от тази година. Фонд „Безработица“ пък се и намалява. Не се прави нищо за адекватното повишаване на доходите на хората. Неслучайно в момента липсват лекари и здравни работници, та те отдавна са намерили своята реализация в чужбина, където доходите са по-адекватни, където държавите мислят за тях. 2021 година ще е последната, в която се планира увечичение на минималната заплата, която нараства с 6,56%, или на възнагражденията на учителите.


В комисия зам. - министърът на МТСП каза, че основната цел на бюджета е да защити доходите на осигурените лица. Как като се противопоставят доходите в бюджетната сфера и тези на работниците, които са гръбнака на българската икономика. Повишението при едните е с 10% от държавата, а при другите и тази година минималните осигурителни доходи по икономически  дейности ще се увеличат само до ръста на минималтата работна заплата и средно с около 4,5%. Къде е справедливостта? Да не говоря за положението на самоосигуряващите се, за които тази година даже нямаше и подпомагаща мярка, а само кредити.


Друго важо нещо - данъчните ставки се запазват, като основно рестораньорите ще се ползват от намалената ДДС ставка, и то само до края на 2021 година. Разумното би било, както посочих, да се намали ДДС на лекарствата, там, където има регулация, и където веднага ще има отражение върху крайната цена и потребителите, а не както е в момента.


Неясно ми е друго – изливат се огромни суми за отбрана и асфалт, като с преходна разпоредба се актуализират разходите за пътища само за тази година с 840 млн.лв., на фона на неизпълнение на приходите от ТОЛ и др. с 900 млн.лева. В тази здравна, хуманитарна, социална криза – това ли е най-важното?


Бият се в гърдите за отпадане на доходния критерий за детските надбавки, помощта за първи и осми клас – и аз задавам въпросът - не можеше ли да се помисли за повишаването на сумата от 40 лева, която за хората с ниски доходи е крайно недостатъчна, за това - семействата на второкласници, четвъртокласници и пр., които са с ниски доходи, да получат подкрепа, а не всички. Така се руши изцяло принципа на подпомагането. Защо да не се помисли за изцяло безплатни детски градини, за данъчни преференции за семействата с деца, които се осигуряват, за да има стабилност както в приходната, така и в разходната част от бюджета. Нещо, което БСП предлага от години в своите алтернативни бюджети. Свободна медия: Вие сте член на социалната комисия? Може ли да кажете нещо за бюджета на ДОО?Надя Клисурска: Аз започнах темата за доходите по-горе. Но ще спомена още няколко неща в допълнение. Замразено е отново обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години на 380 лева. За какво стигат тези средства на една майка, при положение, че и тя, и бащата, дълго време са се осигурявали и внасяли в държавата своите вноски – за нищо. Сумата отдавна трябваше да е равна поне на минималната работна заплата, така както беше в годините, когато БСП управляваше.


Друго – замразени са минималното и максимално обезщетение за безработица, фиксирани, без ясен механизъм на нивата, на които са. Инструментариума, предвидимостта, справедливостта, заложени в КСО, изискват да бъдат поне на 60% от мин.РЗ или от дохода, върху който са внасяни осигуровки.


Да не говоря за поправката, според която над сто и двадесет хиляди български пенсионери, без достатъчно стаж, пенсионери по старост и болест, ще трябва да подновяват ТЕЛК решенията си, за да получават инвалидната си пенсия. Недопустимо е!


Неясен ми е и мотивът, с който бе замразен и максималният осигурителен доход, при положение, че таванът на пенсиите ще бъде увеличен. Зачи и в този случай по-високодоходните групи са привилегировани. Но като се замисля като цяло – цялата пенсионна система е обърната с краката нагоре от това управление. 


Свободна медия: Какво е случва с пенсиите, госпожо Клисурска?Надя Клисурска: Разходите за пенсии тази година се увеличават с около 1,770 млн. лева. Но не за да се подобри пенсионната система, а напротив -  да се задълбочат проблемите. Стихийно се увеличава само минималната пенсия – тя вече се изравни със средната, като не се взима предвид драстичното увеличение на средния осигурителен доход за последните 11 години, който е база за изчисление на пенсиите и е нараснал 230 на сто. Това отвори огромна ножица между старите и новите пенсии. Единственото решение е преизчислението на пенсиите със среден осигурителен доход поне към 2015 година, а сумата, която е необходима е около 1,200 млн.лв. и явно е налична, но няма воля това да се случи. Ще има помощи до изборите от 50 лева, и ако Борисов не управлява – няма.


Ако се задълбоча по навътре в проблемите в тази система – те станаха много, но управяващите твърдят обратното. Повишава се максималната пенсия  само за тази година, но и това става без да е съобразено с текстовете на КСО. 


И още – какво стана с коефицента за стаж – той трябваше да расте до 1,5%, а бе замразен на нивата 1,2. Пенсиите по презумция са обвързани с индивидуалния принос, но вече той май няма значение. Не е нормално с дългосрочна система да се компенсира временна кризисна ситуация. Хаос, хаос, хаос....Свободна медия: Имате ли още какво да добавите?Надя Клисурска: Има още доста неща, които са критични. Като цяло - ние няма да подкрепим този хаос и ще направим нашите алтернативни предложения, които надявам се да бъдат чути, припознати, защото те са в полза на обикновения човек.