Новини - 2024-01-22 10:21:32

Кметът Петър Куленски предлага мащабна програма за развитие на Пазарджик през мандат 2023-2027

Новини Кметът Петър Куленски предлага мащабна програма за развитие на Пазарджик през мандат 2023-2027

На предстоящата сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 25 януари, ще бъде разгледана и приета Програмата за управление на общината за мандат 2023-2027. Кметът Петър Куленски е заложил реновиране на квартали, основен ремонт на улици и тротоари в града и населените места.Предвидено е изграждане на велосипедни алеи в Пазарджик, саниране на жилищни блокове. За подобряване организацията на движението ще бъде изработен Генерален план, изградена контролирана система за сигнализация. Предвидени са и мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух и повишаване контрола над сметосъбирането и сметоизвозването.Планира се също почистване леглото на река Марица и ремонт на големия мост на кръговото,  както и нов околовръстен път и изграждане на депо за строителни отпадъци на територията на община Пазарджик. В областта на здравеопазването е заложен ремонт и оптимизация на дейността на Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания “Д -р Никола Пенчев“ – Пазарджик. В социалните дейности като акценти е заложено обновяване и модернизиране на материално-техническата база в домовете за стари хора на територията на Община Пазарджик, предоставяне на детска кухня за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст.В сферата на образованието ще бъдат организиране две изнесени групи в село Главиница, ще бъдат изградени физкултурни салони в училищата, включително този в ОУ „Проф. Иван Батаклиев“. Освен това е предвидено повишаване условията за масов спорт чрез изграждане на модерно комбинирано съоръжение за спорт и забавление на територията на бившия стадион “Любен Шкодров“ в град Пазарджик, подпомагане на спортните клубове с акцент към детско юношеските школи.За подобряване на административните услуги се планира въвеждане на електронни услуги за гражданите за подобряване достъпа, предлаганите услуги и ефективността и бързината на изпълнението им от Община Пазарджик.Очакват се предвидените дейности в Програмата да доведат до подобряване на инфраструктурата и бизнес средата, подобряване на качеството на работа в здравеопазването и образованието, прозрачно управление на публичния ресурс.


Източник: PA1(https://pa1-media.bg/)

Последни новини