Свободно мнение - 2021-06-26 07:42:39

Иван Димитров, ИМВ: Високият праг на преференцията демотивира кандидатите да водят богата на послания и дебати кампания

Свободно мнение Иван Димитров, ИМВ: Високият праг на преференцията демотивира кандидатите да водят богата на послания и дебати кампания

       Иван Димитров


Малко повече от година откакто  протестирахме пред Парламента с цел връщане на преференцията, след като депутатите от / ГЕРП, ДПС и 7 от ОП/ гласуваха за нейната отмяна - видно от парламентарните стенограми/. След силното гражданско недоволство Борисов заяви, че преференцията ще остане. 


На първо четене, гражданина запази суверенната си воля да реди листата, така както прецени и да подкрепи този, който смята за най - добър кандидат. Трябваше само достигане на праг 7 % от квотата за получаване на един мандат за съответния район и преференцията ставаше активна, влизаше в употреба. С други думи смяташе се, че практиката да се пренарежда листата ще продължи и ще имаме реална борба от всеки един кандидат. Например в Пазарджик на местни избори през 2015 г. с гласовете на 100 човека, всеки кандидат пренарежда листата, а с над 200 почти сигурно получава място в местния парламент. 


УВИ, след протестите нашите парламентаристи върнаха преференцията, прагът остана 7 %, НО промениха методиката за неговото изчисляване. Тя вече не се определяше като процент от мандатната квота, а от общия брой подкрепа за съответната листа. Отново пример с Пазарджик на местни избори 2019 г. дори с над 500 гласа не може да пренаредиш листата и да получиш място в местния парламент. 


По - страшното е това, че изключително високият праг на преференцията, да не кажа непостижим, демотивира кандидатите да водят кампания богата с послания, политики и дебати. Същевременно, след като по този начин листите почти се бетонират, партийните лидери автоматично стават по - автократични, защото да си кажем честно, те са тези, които определят първите места в съответната листа, а кандидатите тихи и незабележими с цел да не ядосат лидера и да не компрометират себе си по време на реденето на листата. 


Продължавам да говоря и да използвам всички демократични възможности за  приоритизиране на темата и налагане на активна преференция!


Мисля че всеки един кандидат, който получи представителство в 46 НС, задължително трябва да овласти гражданите с реалната възможност да пренарежда листата  1. защото е ПРАВО на всеки един гражданин да посочи кандидата, който смята за най - добър, 2. кампанията ще е богата на послания, политики и най - вече на дебати /каквито в момента липсват/ между кандидатите, 3. ще се включват в листите основно подготвени за тази работа хора, 4. ще се ограничи купения и корпоративен вот.