Новини - 2021-09-30 10:26:56

Епицентър: ГЕРБ подкрепя кандидатурата проф. Атанас Герджиков срещу Румен Радев

Новини Епицентър: ГЕРБ подкрепя кандидатурата проф. Атанас Герджиков срещу Румен Радев

Инициативен комитет издига ректора на СУ проф. Атанас Герджиков срещу Румен Радев, научи Епицентър. бг от достоверни източници.


 Проф. Герджиков ще получи подкрепата на ГЕРБ, увериха от партията на Борисов пред медията.


 Ректорът на СУ най-вероятно ще бъде подкрепен и от ДПС, и от среди в БСП, както и от патриотични организациии.


 

"Често се шегувам, че задълженията на ректора обединяват функциите на министър-председателя и на президента – от една страна те включват оперативното ръководство на университета, което в случая означава на най-голямата публична организация в страната, а от друга страна, не остава време за тези важни задължения заради представителната функция на ректора – откриване или участие в няколко тържествени събития всеки ден". Така проф. Герджиков обясни в началото на тази година дейността на ръководителя на най-старото наше висше учебно заведение.


Кой е проф. Анастас Герджиков?


Роден е на 28 февруари 1963 г. в Кърджали.

През 1982 г. завършва Националната гимназия за древни езици и култури.

През 1984 – 1985 г. следва класическа филология в Софийския университет. През следващата година продължава следването си в Хумболтовия университет в Берлин, където през 1990 г. завършва магистратура с дипломна работа на тема „Аристотеловата критика на Платоновите политически произведения".

От 1990 г. е хоноруван, а от 1991 г. е редовен асистент по латински език в Софийския университет.

През 1994 г. специализира в Австрия със стипендия на Австрийската служба за академичен обмен, а през 1997 г. – в Германия със стипендия на Германската служба за академичен обмен.

През 2001 г. защитава дисертационен труд „Понятието clementia в традицията на римската литература от периода на републиката и идеологията на ранния принципат".

От 2004 г. е доцент по антична литература с хабилитационен труд „Образът на владетеля в корпуса на латинските панегирици".

През 2006 г. получава научната степен „доктор на филологическите науки" с дисертационен труд „Огледалото на владетеля. Възникване и развитие на жанра Speculum regale в античността и ранното средновековие".

От 2008 г. е професор по антична и средновековна литература с хабилитационен труд „Развитие на жанра Speculum regale през ХII и XIII в.“.

Води лекции по латински език – фонетика и фонология, морфология, синтаксис, и римска литература в Катедра „Класическа филология“ на Софийския университет.

Научните му интереси са в областта на римската литература и политическата теория на античността и средновековието. Автор е на четири монографии и на над четиридесет студии и статии в областта на античната литература и на регламентацията на висшето образование.

Автор е на първия превод на български на Аристотеловата „Политика".

В периода 2001 – 2003 г. е заместник-министър на образованието и науката, през 2007 – 2008 г. е управител на Фонд „Научни изследвания", а от 2007 до 2010 г. е член на специализирания съвет по литературознание при Висшата атестационна комисия.

В периода 2010 – 2011 г. е заместник-ректор на Софийския университет за акредитация и научна дейност. От 2011 до 2014 г. е заместник-ректор на Софийския университет за учебната дейност – докторанти и продължаващо обучение. На 17 ноември 2015 г. е избран за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. На 20 ноември 2019 г. е преизбран за ректор.

Член е на редакционната колегия на Стратегии на образователната и научната политика и на Bulgarian Journal of Science and Education. Владее английски, немски, френски и руски език.


Източник: Епицентър