Здраве и спорт - 2021-08-21 07:25:52

Димитър Бербатов: Аргументите на БФС са несъстоятелни и незаконосъобразни. Сега съдът е на ход

Здраве и спорт Димитър Бербатов: Аргументите на БФС са несъстоятелни и незаконосъобразни. Сега съдът е на ход

Както вече е известно, голяма част от българските футболни клубове – редовни членове на Българския футболен съюз, поискаха от Изпълнителния комитет на БФС да свика Конгрес, при определен в исканията дневен ред. Въпреки проведената в абсолютно съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на БФС процедура за свикването, Изпълнителният комитет на БФС отказа да се съобрази с искането. Аргументите за този отказ са несъстоятелни и незаконосъобразни.


1. На първо място - твърдението на Изпълнителния комитет, че не всички искания на клубовете съдържат решения на управителните им органи, не се подкрепя от закона и уставите на съответните клубове. Няма законово изискване или изискване в Устава на БФС искането на клубовете да се свика Конгрес да е одобрено от управителните им органи. Освен това, не ни е известно в уставните документи на който и да е от членовете на БФС, отправили настоящото искане, да се съдържа изискване за спазване на процедура за предварително вътрешно одобряване от управителния орган на действията на законния представител. Дори и да имаше такова вътрешно изискване, известно и безусловно закрепено чрез съдебната практика е, че липсата на вътрешно одобрение от колективен орган на управление на юридическото лице не се отразява на валидността на действията на законните представители на юридическите лица по отношение на трети лица.Също така, за несъстоятелността на основния аргумент на Изпълнителния комитет на БФС, по който имаме незачитане на тези 24 декларации от клубовете, желаещи извънреден конгрес, а именно - липсата на протоколи от управителните съвети, говори фактът, че между аргументите за незачитане на декларации по подписката на Христо Порточанов от преди няколко месеца този агрумент липсва. А в подписката на Порточанов нито една от декларациите не беше подкрепена с решение на управителен съвет.


2. Що се отнася до незачетеното искане на един от футболните клубове, направено чрез пълномощник, странно е да се отрича правото на клуба да управлява дейността си при извънредни обстоятелства, до избора на нов законен представител, на базата на редовно направено упълномощаване. Дори и да не се зачете искането, то не влияе по никакъв начин на легитимността на подписката от футболните клубове за свикване на Конгрес, доколкото направените искания съществено надхвърлят необходимия съгласно закона и Устава на БФС брой искания.


3. Не бихме искали да коментираме този „аргумент“ на Изпълнителния комитет, да се съобразят с волята на клубовете относно провеждане на Конгрес - че разполагали с някакви контра-декларации от участващи в подписката клубове, с които те се отказвали от искането си. Само ще отбележим, че вече е известно как са събирани тези декларации за оттегляне на исканията. Има основателни съмнения за принуда и възползване от служебно положение от страна на настоящото ръководство на БФС, за което са сезирани компетентните органи.  


4. Когато видим решението за свикване на конгрес на 18 март, вписано в Търговския регистър, тъй като станахме свидетели на подобни обещания и преди, а три пъти конгресът се отменяше, тогава ще коментираме! 


5. Относно легитимноста на този Изпълнителен комитет и решенията, взети от него. След като Борислав Михайлов смята, че с подадената оставка от Петър Величков той вече не е член на Изпълнителния комитет, същото важи и за останалите 8 членове, подали оставка. По този начин проведеното заседание на Изпълнителния комитет е без кворум! Още една причина той да не е легитимен!

СЕГА СЪДЪТ Е НА ХОД!


Димитър Бербатов