Общество и култура - 2021-02-16 20:05:47

Демографска статистика за населението на Македония от 1877г.

Общество и култура Демографска статистика за населението на Македония от 1877г.

Автор: Боян Чуков


През 1877 година по време на Руско-турската война в Букурещ работи руска комисия под ръководството на княз Владимир Александрович Черкаски. Той е юрист, славянофил и държавник. Княз Черкаски оглавява Временното Руско управление в България по време на Руско-турската война (1877-1878).

В анализ на руската комисия озаглавен „Документи за изучаване на България“, издаден в Букурещ през 1877 г., 2-ра част, е включена демографска статистика за населението на Македония:

 

СКОПСКИ САНДЖАК (Скопие)

Българи православни..................... 148 000

Мюсюлмани, турци, албанци...........45 680

Евреи, цигани.......................................2 850

Други.....................................................2 400


МАНАСТИРСКИ САНДЖАК (Битолски вилает)

Българи православни........................267 200

Мюсюлмани, турци, албанци...........320 540

Куцовласи...........................................187 800

 

СОЛУНСКИ САНДЖАК

Българи православни........................202 500

Мюсюлмани, турци, албанци.............60 000

Гърци....................................................89 250

Евреи....................................................40 000

Черкези.................................................20 000

Католици.................................................5 000


СЕРСКИ САНДЖАК (Серес)

Българи православни.........................255 000

Мюсюлмани, турци, албанци.............90 000

Гърци....................................................35 000

 

ОБЩО ЗА МАКЕДОНИЯ (4-те Санджака): 1 771 220 жители

Българи православни.......................872 700 

Мюсюлмани, турци, албанци..........516 220

Гърци.................................................124 250

Куцовласи..........................................187 800

Евреи....................................................40 000

Цигани....................................................2 850 

Черкези.................................................20 000

Католици.................................................5 000

Други.........................................................2 400


Македония (4-те санджака) българите православни са 49,27% от цялото население!