Свободно мнение - 2021-11-24 18:10:40

Д-р Данчо Гурдев: Прави се пореден опит за изтъргуване на МБАЛ - Велинград

Свободно мнение Д-р Данчо Гурдев: Прави се пореден опит за изтъргуване на МБАЛ - Велинград

   Д-р Данчо Гурдев


Помагайте скоростно! Ударете по едно рамо с цел достигане до повече граждани, ще съм Ви благодарен!От както работя във Велинград, през месец, месец и половина има непрекъснат напън от страна на хора в общински съвет Велинград за дестабилизиране на болничното заведение, на което Уж те са принципал и трябва недвусмислено да защитават. Целта е ясна да бъде поставен нов управител, който е и работещ в частна та , конкурентна болница във Велинград, с цел стъпки към ,, доброволно" сливане на двете болници. Т.е. разграбване на нашата естествено, заради апетитния й парцел , на който е разположена, от 31 декара , с минерална вода....Току що го публикуваха като точка номер 1 от утрешния общински съвет. Предложението, забележете, идва от лекар, работещ в конкурентната частна болница, която от години иска да ни присъедини, да ни глътне.Ето и позицията на персонала на МБАЛ-Велинград:


"ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ ПЕРСОНАЛА НА „МБАЛ-ВЕЛИНГРАД“ЕООД В ОТГОВОР НА ВНЕСЕНА ТОЧКА ЗА СМЯНА НА УПРАВИТЕЛЯ

С оглед на икономическата, финансова и здравна криза, в която се намира страната, както и поредната ковид вълна, считаме, че е нецелесъобразно и неморално да се извършват промени в ръководството на лечебното заведение, предвид претовареният физически и психически персонал.

Предвид сроковете, залегнали в националното законодателство,при вписване на промени в търговския регистър / РЗОК и РЗИ / на нов управител, съществува реална опасност от отказ за подписване на НРД, загуба на КП и намаляване на лимита на лечебното заведение се цели фалита на лечебното заведение.

Ние, персонала на МБАЛ-Велинград ЕООД, считаме, че подобни действия от страна на Общински съвет гр.Велинград ще доведат до допълнително напрежение сред персонала, като не намираме за редно поредният опит така за дестабилизиране на общинското здравеопазване. Не считаме, че смяната на един управител с друг ще допринесе за благото на болницата, а именно би навредило.

В настоящия момент на повсеместна пандемия една евентуална рокада в ръководството ще доведе до силно демотивиране на персонала и до нарушаване на вътреболничния ред и организация, което като следствие ще доведе до влошаване на качеството на обслужване на нашите пациенти, които са всъщност ваши близки, избиратели и граждани на общината.

В нас се будят съмнения доколко е морално внесеното предложение от ръководство на съседното конкурентно здравно заведение и съпровождащите го медийни публикации, при положение, че положителният финансов резултат за последните тримесечия е доказателство за добра управленска работа.

Персоналът на „МБАЛ-Велинград“ЕООД застава твърдо зад своя управител д-р Динев."