Женско царство - 2020-06-10 14:58:51

Ако искаш светът да бъде различен - бъди промяната , която искаш да видиш !

Женско царство Ако искаш светът да бъде различен - бъди промяната , която искаш да видиш !

Почти всеки един от нас мечтае за промяна ; за това да живее в общество , което взаимно се подкрепя и помага ; в което всеки има равен шанс за развитие ,  да бъде пълноценен  и да допринесе за общото благо. Но в действителност вместо да се приближаваме към тази цел , ние се отдалечаваме - устремени към пътя си да придобием все повече материални облаги и да достигнем желания социален статус .


Копнеем за равноправие , но не признаваме образите , които са неприемливи за нас. Трудно е да разбереш нещо , което е далеч от твоите принципи и светоусещане, но това не значи че не можем да го приемем. 


И ако наистина искаме светът да бъде по-добър  е нужно да осмислим , че всеки отделен индивид е ценен и има своята роля и мисия . Че в основата на истинското щастие е заложено не друго , а силата на връзката и взаимодействието  ни с околните .


Вместо това битието ни е пропито с дискриминация .


Тя  е налице, когато хората биват третирани по-неблагоприятно от други  в сравними ситуации, единствено по причина на това, че принадлежат или са възприемани като принадлежащи към определена група или категория хора. Човек може  да бъде дискриминиран заради неговата възраст, увреждане, етническа принадлежност, произход, политически убеждения, раса, религия, сексуална ориентация, език, култура и по различни други признаци. Дискриминацията, която често е резултат на предразсъдъците на околните , прави хората безсилни, пречи им да бъдат активни граждани, ограничава ги да развиват уменията си и в редица ситуации спира достъпа им до работа, здравни услуги, образование или жилище.


Може би най-силно изразени и до ден днешен остават расовата и религиозната дискриминация , станали причината за загубата на хиляди животи.


И точно заради това е толкова важно да интегрираме тези малцинства . 


Нека вземем например човешкото тяло . То е съставено от десетки органи , всеки с отделна жизненоважна функция , но работещи като едно . С общата цел да поддържат индивида жив и здрав.


Защо тогава при хората да е различно. Всеки притежава своята индивидуалност и точно това прави нашия свят толкова пъстър и красив . 


Представете си само да живеете в общество , в което всеки е с еднакви ценности , религия , образование , цвят на кожата и прочие .В подобен сценарий надали ще претърпим някакво развитие , в каквато и да е насока.


И точно тук идва значението на индивидуалността . На възможността всеки индивид да даде тласък на своето развитие . Защото само когато ние се чувстваме пълноценни , тогава сме готови да дадем и на другите и да разпространим добротата , която е дълбоко заложена във всеки от нас .


Затова не съди прибързано  ; не се опитвай да разбереш нещо което е далечно от теб . Вместо това го приеми такова , каквото е и му дай възможност да разкрие най-доброто от себе си . Защото истинските ценности са невидими за очите .


Автор: Карина Делова, магистър-фармацевт и кулинарен блогър в Gourmet FitCulture 

Последни новини